Producenci
Promocje
PUZZLE 150 SCHMIDT DINOZAURY
PUZZLE 150 SCHMIDT DINOZAURY
42,95 zł 33,50 zł
szt.
PUZZLE 60 CASTORLAND LITTLE RED RIDING HOOD - CZERWONY KAPTUREK
PUZZLE 60 CASTORLAND LITTLE RED RIDING HOOD - CZERWONY KAPTUREK
12,95 zł 9,97 zł
PUZZLE 3000 BLUEBIRD COLLAGE VINTAGE
PUZZLE 3000 BLUEBIRD COLLAGE VINTAGE
95,00 zł 77,90 zł
ZBIERAJ SUPERPUZZELKI! - Program lojalnościowy Regulamin

 

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

 

Zbieraj PUNKTY LOJALNOŚCIOWE, czyli superpuzzelki!

 

 

 

 

Jak zdobyć superpuzzelki?

 

- ZRÓB ZAKUPY NA www.superpuzzle.pl -

Każda złotówka zainwestowana w puzzle =

+1 superpuzzelek- UKŁADAJ ZAKUPIONE PUZZLE I BUDUJ Z NAMI WIELKĄ GALERIĘ -

Każde zakupione u nas puzzle od 500 elementów, ułożone i przesłane w formie zdjęcia mailowo na adres: sklep@superpuzzle.pl =

+50! superpuzzelków!

 

- DODAWAJ OPINIE DO PRODUKTÓW -

Każda opinia z Twojego konta  =

+1 superpuzzelek

 

- ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA -

+100 superpuzzelków!

 

- ZOSTAŃ AMBASADOREM SUPERPUZZLE -

POLECAJ NASZ SKLEP ZNAJOMYM


Napisz do nas na adres sklep@superpuzzle.pl , że chcesz dołączyć do AMBASADORÓW SUPERPUZZLI, a otrzymasz specjalny spersonalizowany KOD rabatowy dla Twoich znajomych!


Otrzymany kod przekaż swoim znajomym, w ten sposób:

Twój znajomy wykorzystując KOD przy zakupach otrzyma specjalny rabat 3%

a Ty otrzymasz dodatkowe superpuzzelki do swojego konta 50% superpuzzelków z wartości jego zamówienia!

Przykładowo - znajomy robi zakupy za 100zł, otrzymuje 3% rabatu i 100 superpuzzelków, a Ty otrzymujesz 50 superpuzzelków!

 

 

Co możesz robić z punktami?

 

Otrzymane superpuzzelki możesz wymieniać na PUZZLE, lub inne dowolne produkty aktualnie dostępne na stronie www.superpuzzle.pl poprzez mechanizm zakupowy w koszyku.

 

Twoje danestatusy,  oraz dostęp do wszystkich opcji związanych z kontem znajdziesz w zakładce:

 

 

Jak to działa?


NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE


-
Przelicznik punktów 100 superpuzzelków = 5zł

- Punkty można wymieniać na dowolne artykuły w sklepie.

Podczas wymiany punktów na produkty zobaczysz odpowiednie wskazówki zgodnie z zaznaczonymi poniżej opcjami (np. informację o tym, ile jednorazowo możesz wymienić punktów).
 

- Punkty można wymienić na produkty przy zakupie w każdym momencie podczas składania zamówienia!

- Za każdą jednostkę produktu naliczana jest symboliczna opłata 0,01zł

- Otrzymane punkty możesz wykorzystać bezterminowo!

 

 

 

Regulamin:

 

I. Postanowienia ogólne

 • Regulamin programu lojalnościowego (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania przez Klientów z Programu Lojalnościowego.
 • Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:
  • Organizator - PIOTR ORŁOWSKI, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ORLA PIOTR ORŁOWSKI, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 1250924697, nr REGON 142749311, ul. Orla 6/70, 05-091 Ząbki. adres e-mail: sklep@superpuzze.pl.
  • Program Lojalnościowy, Program - akcja promocyjna pod nazwą „Program Lojalnościowy” organizowana przez Organizatora. Program nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
  • Regulamin - niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.
  • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.superpuzzle.pl, na zasadach określonych w regulaminie Sklepu.
  • Punkty lojalnościowe - superpuzzelki

 

II. Uczestnicy Programu Lojalnościowego

 • Uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest każda osoba, która:
  • zarejestrowała w Sklepie konto klienta zgodnie z regulaminem Sklepu oraz
  • zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez wybór stosownej opcji w ustawieniach konta klienta w Sklepie - z zastrzeżeniem dalszych zapisów niniejszego paragrafu.

 

III. Punkty w Programie Lojalnościowym

Uczestnik w związku ze składaniem zamówień na towary lub usługi za pośrednictwem Sklepu otrzymuje od Organizatora punkty - naliczane według poniższych zasad:

 • Punkty przyznawane są począwszy od momentu przystąpienia do Programu Lojalnościowego i dokonania przez Uczestnika dowolnego zakupu towarów lub usług w Sklepie na czas nieokreślony
 • Przy określaniu czasu trwania Okresu Naliczania Punktów pomija się umowy sprzedaży towarów lub usług zawarte za pośrednictwem Sklepu, które uległy następnie rozwiązaniu, w szczególności na skutek skorzystania przez Uczestnika z konsumenckiego prawa odstąpienia (o ile prawo to Uczestnikowi przysługuje - zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 • Uczestnik otrzymuje punkty od każdej umowy sprzedaży towarów lub usług, zawartej w Okresie Naliczania Punktów (w tym też od umów, które spowodowały rozpoczęcie Okresu), za pośrednictwem witryny Sklepu, z wykorzystaniem konta w Sklepie - w wysokości zależnej od wartości towarów lub usług. Dla ustalenia, czy umowę zawarto w Okresie Naliczana Punktów - decyduje data złożenia zamówienia.
  Zamówienia składane Organizatorowi, które nie skutkują naliczaniem punktów, to zamówienia:
  • z pominięciem witryny Sklepu (np. w formie telefonicznej itd.),
  • za pośrednictwem witryny Sklepu, ale bez uprzedniego zalogowania do konta w Sklepie.
 • Każdy 1 zł wydany przez Uczestnika w warunkach opisanych powyżej skutkuje przyznaniem Uczestnikowi punktów, zależnie od rodzaju nabywanego towaru lub usługi. Towary lub usługi, w przypadku których wydanie 1 zł skutkuje przyznaniem punktów, są oznaczone na witrynie Sklepu - poprzez stosowną adnotację w opisie towaru lub usługi albo w inny widoczny sposób. Za zakup niektórych produktów lub usług użytkownik może nie otrzymać punktów. W takim przypadku na stronie produktu nie będzie informacji o możliwości uzyskania punktów. Wydanie niepełnej złotówki nie skutkuje przyznaniem żadnych punktów.
 • Punkty przyznawane są po dostarczeniu / odebraniu przez zamawiającego zamówionego towaru - pod warunkiem że umowa ta nie zostanie wcześniej rozwiązana, w szczególności na skutek skorzystania przez Uczestnika z konsumenckiego prawa odstąpienia (o ile prawo to Uczestnikowi przysługuje).
 • W przypadku ustalenia, że punkty przyznane zostały nienależnie, w szczególności tytułem umów sprzedaży towarów lub usług zawartych poza Okresem Naliczania Punktów albo też umów które uległy następnie rozwiązaniu - Organizator ma prawo odebrać Uczestnikowi naliczone wcześniej punkty.
 • Organizator od czasu do czasu może organizować dodatkowe promocje - polegające na przyznawaniu Uczestnikom punktów na zasadach korzystniejszych niż opisane w pkt. 1-7 powyżej.
 • Punkty są przyznawane za dodawanie opinii o produkcie na stronie www.superpuzzle.pl
 • Punkty są przyznawane za zapisanie się do newslettera na stronie www.superpuzzle.pl
 • Punkty są przyznawane za przesłanie ułożonych puzzli powyżej 499 elementów zakupionych przez strone www.superpuzzle.pl
 • Punkty są przyznawane za zakupy z wykorzystaniem kodu rabatowego przypisanego personalnie do użytkownika - jeżeli kod ten zostanie wykorzystany do zakupu produktów przez innego zarejestrowanego użytkownika
 • Punkty są niezbywalne.

 

IV. Czas trwania Programu Lojalnościowego

 • Program Lojalnościowy zostaje wprowadzony na czas nieokreślony, począwszy od dnia 05.03.2021.
 • Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu Programu Lojalnościowego w każdym czasie - z zastrzeżeniem że:
  • Organizator poinformuje Uczestników o zamiarze zakończenia Programu Lojalnościowego ze stosownym wyprzedzeniem, co najmniej na 1 miesiąc wcześniej, tak aby nie naruszać praw nabytych przez Uczestników.
  • Organizator umożliwi Uczestnikom zbieranie punktów aż do zakończenia rozpoczętych już Okresów Naliczania Punktów, wymianę pozyskanych punktów na towary zgodnie z Regulaminem.
 • W przypadku zakończenia Programu - nie wykorzystane punkty tracą moc i nie mogą być w żaden sposób wykorzystane (w tym zwłaszcza w celu zapłaty za towary lub usługi w Sklepie).
 • Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie Lojalnościowym w każdym czasie, w szczególności poprzez przesłanie Organizatorowi stosownego oświadczenia lub wybór właściwej opcji w ustawieniach konta w Sklepie. Rezygnacja taka nie musi być połączona z żądaniem usunięcia konta w Sklepie.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w Programie - Uczestnik traci wszelkie nabyte wcześniej punkty lub vouchery.

V. Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych zebranych podczas Programu Lojalnościowego jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
 • Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników celem i przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Programu Lojalnościowego.
 • Podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest:
  • przeprowadzenie Programu Lojalnościowego zgodnie z zaakceptowanym przez Uczestnika Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający w szczególności na dochodzeniu roszczeń względem Uczestników lub obronę przed zgłaszanymi roszczeniami oraz prowadzenie korespondencji itd. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Organizator nie dokonuje profilowania danych osobowych Uczestników, ani też nie przekazuje danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 • Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być: podmioty obsługujące Sklep, podmioty odpowiadające za przeprowadzenie Programu Lojalnościowego, dostawcy usług marketingowych, firmy księgowe, firmy obsługujące płatności, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
 • Uczestnik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 • Uczestnik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dalsze informacje, związane z przetwarzaniem danych Uczestników, zawarte są w polityce prywatności Organizatora www.superpuzlle.pl/politykaprywatnosci.

VI. Reklamacje

 • W przypadku niezadowolenia ze sposobu przebiegu Programu Lojalnościowego, Uczestnicy mają możliwość złożenia reklamacji - w szczególności:
  • w formie pisemnej na adres: ORLA Piotr Orłowski ul. Orla 6 lok 70, 05-091 Ząbki
  • pocztą elektroniczną, na adres: sklep@superpuzzle.pl.
 • Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.
 • Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

VII. Postanowienia końcowe

 • Niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego dostępny jest na witrynie Sklepu pod adresem www.superpuzzle.pl/superpuzzleki
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. W takim przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji - na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie.
 • Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 • W odniesieniu do Uczestników nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 • Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Programu Lojalnościowego, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu i polityki prywatności Organizatora.
 • Organizator zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich; Dz.U.UE.L.2013.165.1) - niniejszym podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), ułatwiającej pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami: https://ec.europa.eu/consumers/odr . Adres poczty elektronicznej Organizatora, jako potencjalny punkt kontaktu w wyżej wskazanych sprawach, to: sklep@superpuzzle.pl
WYBRANE DLA CIEBIE
PUZZLE 1000 GRAFIKA DREAMING IN COLOR
PUZZLE 1000 GRAFIKA DREAMING IN COLOR
69,95 zł 48,97 zł
PUZZLE 1000 GRAFIKA TITANIA
PUZZLE 1000 GRAFIKA TITANIA
69,95 zł 48,97 zł
PUZZLE 1000 GRAFIKA UNDINE
PUZZLE 1000 GRAFIKA UNDINE
69,95 zł 48,97 zł
PUZZLE 1000 GRAFIKA PEACOCK PRINCESS
PUZZLE 1000 GRAFIKA PEACOCK PRINCESS
69,95 zł 48,97 zł
PUZZLE 1000 ALIPSON FOUR SEASONS
PUZZLE 1000 ALIPSON FOUR SEASONS
49,95 zł 42,46 zł
PUZZLE 1000 ALIPSON SEASON TRANSITIONS
PUZZLE 1000 ALIPSON SEASON TRANSITIONS
49,95 zł 42,46 zł
PUZZLE 1000 GRAFIKA LIGHTING THE WAY
PUZZLE 1000 GRAFIKA LIGHTING THE WAY
69,95 zł 48,97 zł
PUZZLE 1000 GRAFIKA FLY ME TO THE MOON
PUZZLE 1000 GRAFIKA FLY ME TO THE MOON
69,95 zł 48,97 zł
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (ORLEN Paczka) już od 199,00 zł.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium