Producenci
Promocje
PUZZLE 1000 GIBSONS I LOVE CHRISTMAS - KOCHAM BOŻE NARODZENIE
PUZZLE 1000 GIBSONS I LOVE CHRISTMAS - KOCHAM BOŻE NARODZENIE

63,99 zł

Cena regularna: 79,00 zł

Najniższa cena: 79,00 zł
PUZZLE 1000 EUROGRAPHICS EILEAN DONAN CASTLE SZKOCJA
PUZZLE 1000 EUROGRAPHICS EILEAN DONAN CASTLE SZKOCJA

58,76 zł

Cena regularna: 69,95 zł

Najniższa cena: 56,66 zł
PUZZLE 1000 CHERRY PAZZI ARTERIAL SPRAY
PUZZLE 1000 CHERRY PAZZI ARTERIAL SPRAY

31,56 zł

Cena regularna: 39,95 zł

Najniższa cena: 39,95 zł
PUZZLE 500 TREFL WIDOK NA NOWY JORK
PUZZLE 500 TREFL WIDOK NA NOWY JORK

19,98 zł

Cena regularna: 25,95 zł

Najniższa cena: 19,21 zł
szt.
ZBIERAJ SUPERPUZZELKI! - Program lojalnościowy Regulamin

 

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

 

Zbieraj PUNKTY LOJALNOŚCIOWE, czyli superpuzzelki!

 

 

 

 

Jak zdobyć superpuzzelki?

 

- ZRÓB ZAKUPY NA www.superpuzzle.pl -

Każda złotówka zainwestowana w puzzle =

+1 superpuzzelek- UKŁADAJ ZAKUPIONE PUZZLE I BUDUJ Z NAMI WIELKĄ GALERIĘ -

Każde zakupione u nas puzzle od 500 elementów, ułożone i przesłane w formie zdjęcia mailowo na adres: sklep@superpuzzle.pl =

+50! superpuzzelków!

 

- DODAWAJ OPINIE DO PRODUKTÓW -

Każda opinia z Twojego konta  =

+1 superpuzzelek

 

- ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA -

+100 superpuzzelków!

 

- ZOSTAŃ AMBASADOREM SUPERPUZZLE -

POLECAJ NASZ SKLEP ZNAJOMYM


Napisz do nas na adres sklep@superpuzzle.pl , że chcesz dołączyć do AMBASADORÓW SUPERPUZZLI, a otrzymasz specjalny spersonalizowany KOD rabatowy dla Twoich znajomych!


Otrzymany kod przekaż swoim znajomym, w ten sposób:

Twój znajomy wykorzystując KOD przy zakupach otrzyma specjalny rabat 3%

a Ty otrzymasz dodatkowe superpuzzelki do swojego konta 50% superpuzzelków z wartości jego zamówienia!

Przykładowo - znajomy robi zakupy za 100zł, otrzymuje 3% rabatu i 100 superpuzzelków, a Ty otrzymujesz 50 superpuzzelków!

 

 

Co możesz robić z punktami?

 

Otrzymane superpuzzelki możesz wymieniać na PUZZLE, lub inne dowolne produkty aktualnie dostępne na stronie www.superpuzzle.pl poprzez mechanizm zakupowy w koszyku.

 

Twoje danestatusy,  oraz dostęp do wszystkich opcji związanych z kontem znajdziesz w zakładce:

 

 

Jak to działa?


NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE


-
Przelicznik punktów 100 superpuzzelków = 5zł

- Punkty można wymieniać na dowolne artykuły w sklepie.

Podczas wymiany punktów na produkty zobaczysz odpowiednie wskazówki zgodnie z zaznaczonymi poniżej opcjami (np. informację o tym, ile jednorazowo możesz wymienić punktów).
 

- Punkty można wymienić na produkty przy zakupie w każdym momencie podczas składania zamówienia!

- Za każdą jednostkę produktu naliczana jest symboliczna opłata 0,01zł

- Otrzymane punkty możesz wykorzystać bezterminowo!

 

 

 

Regulamin:

 

I. Postanowienia ogólne

 • Regulamin programu lojalnościowego (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania przez Klientów z Programu Lojalnościowego.
 • Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:
  • Organizator - PIOTR ORŁOWSKI, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ORLA PIOTR ORŁOWSKI, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 1250924697, nr REGON 142749311, ul. Orla 6/70, 05-091 Ząbki. adres e-mail: sklep@superpuzze.pl.
  • Program Lojalnościowy, Program - akcja promocyjna pod nazwą „Program Lojalnościowy” organizowana przez Organizatora. Program nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
  • Regulamin - niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.
  • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.superpuzzle.pl, na zasadach określonych w regulaminie Sklepu.
  • Punkty lojalnościowe - superpuzzelki

 

II. Uczestnicy Programu Lojalnościowego

 • Uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest każda osoba, która:
  • zarejestrowała w Sklepie konto klienta zgodnie z regulaminem Sklepu oraz
  • zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez wybór stosownej opcji w ustawieniach konta klienta w Sklepie - z zastrzeżeniem dalszych zapisów niniejszego paragrafu.

 

III. Punkty w Programie Lojalnościowym

Uczestnik w związku ze składaniem zamówień na towary lub usługi za pośrednictwem Sklepu otrzymuje od Organizatora punkty - naliczane według poniższych zasad:

 • Punkty przyznawane są począwszy od momentu przystąpienia do Programu Lojalnościowego i dokonania przez Uczestnika dowolnego zakupu towarów lub usług w Sklepie na czas nieokreślony
 • Przy określaniu czasu trwania Okresu Naliczania Punktów pomija się umowy sprzedaży towarów lub usług zawarte za pośrednictwem Sklepu, które uległy następnie rozwiązaniu, w szczególności na skutek skorzystania przez Uczestnika z konsumenckiego prawa odstąpienia (o ile prawo to Uczestnikowi przysługuje - zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 • Uczestnik otrzymuje punkty od każdej umowy sprzedaży towarów lub usług, zawartej w Okresie Naliczania Punktów (w tym też od umów, które spowodowały rozpoczęcie Okresu), za pośrednictwem witryny Sklepu, z wykorzystaniem konta w Sklepie - w wysokości zależnej od wartości towarów lub usług. Dla ustalenia, czy umowę zawarto w Okresie Naliczana Punktów - decyduje data złożenia zamówienia.
  Zamówienia składane Organizatorowi, które nie skutkują naliczaniem punktów, to zamówienia:
  • z pominięciem witryny Sklepu (np. w formie telefonicznej itd.),
  • za pośrednictwem witryny Sklepu, ale bez uprzedniego zalogowania do konta w Sklepie.
 • Każdy 1 zł wydany przez Uczestnika w warunkach opisanych powyżej skutkuje przyznaniem Uczestnikowi punktów, zależnie od rodzaju nabywanego towaru lub usługi. Towary lub usługi, w przypadku których wydanie 1 zł skutkuje przyznaniem punktów, są oznaczone na witrynie Sklepu - poprzez stosowną adnotację w opisie towaru lub usługi albo w inny widoczny sposób. Za zakup niektórych produktów lub usług użytkownik może nie otrzymać punktów. W takim przypadku na stronie produktu nie będzie informacji o możliwości uzyskania punktów. Wydanie niepełnej złotówki nie skutkuje przyznaniem żadnych punktów.
 • Punkty przyznawane są po dostarczeniu / odebraniu przez zamawiającego zamówionego towaru - pod warunkiem że umowa ta nie zostanie wcześniej rozwiązana, w szczególności na skutek skorzystania przez Uczestnika z konsumenckiego prawa odstąpienia (o ile prawo to Uczestnikowi przysługuje).
 • W przypadku ustalenia, że punkty przyznane zostały nienależnie, w szczególności tytułem umów sprzedaży towarów lub usług zawartych poza Okresem Naliczania Punktów albo też umów które uległy następnie rozwiązaniu - Organizator ma prawo odebrać Uczestnikowi naliczone wcześniej punkty.
 • Organizator od czasu do czasu może organizować dodatkowe promocje - polegające na przyznawaniu Uczestnikom punktów na zasadach korzystniejszych niż opisane w pkt. 1-7 powyżej.
 • Punkty są przyznawane za dodawanie opinii o produkcie na stronie www.superpuzzle.pl
 • Punkty są przyznawane za zapisanie się do newslettera na stronie www.superpuzzle.pl
 • Punkty są przyznawane za przesłanie ułożonych puzzli powyżej 499 elementów zakupionych przez strone www.superpuzzle.pl
 • Punkty są przyznawane za zakupy z wykorzystaniem kodu rabatowego przypisanego personalnie do użytkownika - jeżeli kod ten zostanie wykorzystany do zakupu produktów przez innego zarejestrowanego użytkownika
 • Punkty są niezbywalne.

 

IV. Czas trwania Programu Lojalnościowego

 • Program Lojalnościowy zostaje wprowadzony na czas nieokreślony, począwszy od dnia 05.03.2021.
 • Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu Programu Lojalnościowego w każdym czasie - z zastrzeżeniem że:
  • Organizator poinformuje Uczestników o zamiarze zakończenia Programu Lojalnościowego ze stosownym wyprzedzeniem, co najmniej na 1 miesiąc wcześniej, tak aby nie naruszać praw nabytych przez Uczestników.
  • Organizator umożliwi Uczestnikom zbieranie punktów aż do zakończenia rozpoczętych już Okresów Naliczania Punktów, wymianę pozyskanych punktów na towary zgodnie z Regulaminem.
 • W przypadku zakończenia Programu - nie wykorzystane punkty tracą moc i nie mogą być w żaden sposób wykorzystane (w tym zwłaszcza w celu zapłaty za towary lub usługi w Sklepie).
 • Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie Lojalnościowym w każdym czasie, w szczególności poprzez przesłanie Organizatorowi stosownego oświadczenia lub wybór właściwej opcji w ustawieniach konta w Sklepie. Rezygnacja taka nie musi być połączona z żądaniem usunięcia konta w Sklepie.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w Programie - Uczestnik traci wszelkie nabyte wcześniej punkty lub vouchery.

V. Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych zebranych podczas Programu Lojalnościowego jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
 • Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników celem i przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Programu Lojalnościowego.
 • Podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest:
  • przeprowadzenie Programu Lojalnościowego zgodnie z zaakceptowanym przez Uczestnika Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający w szczególności na dochodzeniu roszczeń względem Uczestników lub obronę przed zgłaszanymi roszczeniami oraz prowadzenie korespondencji itd. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Organizator nie dokonuje profilowania danych osobowych Uczestników, ani też nie przekazuje danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 • Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być: podmioty obsługujące Sklep, podmioty odpowiadające za przeprowadzenie Programu Lojalnościowego, dostawcy usług marketingowych, firmy księgowe, firmy obsługujące płatności, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
 • Uczestnik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 • Uczestnik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dalsze informacje, związane z przetwarzaniem danych Uczestników, zawarte są w polityce prywatności Organizatora www.superpuzlle.pl/politykaprywatnosci.

VI. Reklamacje

 • W przypadku niezadowolenia ze sposobu przebiegu Programu Lojalnościowego, Uczestnicy mają możliwość złożenia reklamacji - w szczególności:
  • w formie pisemnej na adres: ORLA Piotr Orłowski ul. Orla 6 lok 70, 05-091 Ząbki
  • pocztą elektroniczną, na adres: sklep@superpuzzle.pl.
 • Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.
 • Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

VII. Postanowienia końcowe

 • Niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego dostępny jest na witrynie Sklepu pod adresem www.superpuzzle.pl/superpuzzleki
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. W takim przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji - na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie.
 • Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 • W odniesieniu do Uczestników nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 • Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Programu Lojalnościowego, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu i polityki prywatności Organizatora.
 • Organizator zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich; Dz.U.UE.L.2013.165.1) - niniejszym podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), ułatwiającej pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami: https://ec.europa.eu/consumers/odr . Adres poczty elektronicznej Organizatora, jako potencjalny punkt kontaktu w wyżej wskazanych sprawach, to: sklep@superpuzzle.pl
WYBRANE DLA CIEBIE
PUZZLE 1000 CLEMENTONI DISNEY PANORAMA PRINCESS
PUZZLE 1000 CLEMENTONI DISNEY PANORAMA PRINCESS

30,36 zł

Cena regularna:

39,95 zł

Najniższa cena: 39,95 zł
szt.
PUZZLE 1000 CASTORLAND PANDA BRUNCH
PUZZLE 1000 CASTORLAND PANDA BRUNCH

26,91 zł

Cena regularna:

34,95 zł

Najniższa cena: 34,95 zł
szt.
PUZZLE 1000 CLEMENTONI DUNGEONS DRAGONS
PUZZLE 1000 CLEMENTONI DUNGEONS DRAGONS

30,36 zł

Cena regularna:

39,95 zł

Najniższa cena: 39,95 zł
szt.
PUZZLE 1000 CASTORLAND MEDITERRANEAN WINE FOR TWO
PUZZLE 1000 CASTORLAND MEDITERRANEAN WINE FOR TWO

26,91 zł

Cena regularna:

34,95 zł

Najniższa cena: 34,95 zł
szt.
PUZZLE 1000 CASTORLAND YOUNG ZEBRAS
PUZZLE 1000 CASTORLAND YOUNG ZEBRAS

26,91 zł

Cena regularna:

34,95 zł

Najniższa cena: 34,95 zł
szt.
PUZZLE 1000 ENJOY BIRCH GROVE
PUZZLE 1000 ENJOY BIRCH GROVE

59,46 zł

Cena regularna:

69,95 zł

Najniższa cena: 69,95 zł
szt.
PUZZLE 1000 RAVENSBURGER FANTASTYCZNY LIS
PUZZLE 1000 RAVENSBURGER FANTASTYCZNY LIS

41,97 zł

Cena regularna:

69,95 zł

Najniższa cena: 44,07 zł
szt.
PUZZLE 1000 ART PUZZLE DAUGHTER OF SUN - CÓRKA SŁOŃCA
PUZZLE 1000 ART PUZZLE DAUGHTER OF SUN - CÓRKA SŁOŃCA

48,36 zł

Cena regularna:

54,95 zł

Najniższa cena: 54,95 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (ORLEN Paczka) już od 199,00 zł.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium